aapning
Godsterminalen AS er en uavhengig terminal for alle typer gods og ligger sentralt på Forus. Vi dekker det meste av Rogaland med daglige forsendelser og tilbyr innhenting og utkjøring på Nord-Jæren, samt alle terminaltjenester.